MÄKISEN KUVASTIN – PEILIEN SUURTUOTTAJA 1961–1985

Kaarlo Mäkisen lapset ottavat vastuun yrityksestä 1950- ja 1960-lukujen aikana. Perheyritys rakentaa uuden peilitehtaan, ja ennen pitkää Mäkisen Kuvastimesta tulee Pohjoismaiden suurin peilien valmistaja. Peilien vienti ulkomaille alkaa.