Uusi yhtiö, nimi ja tehdas

Peilitehtaan tilat kävivät 1950-luvun lopulla ahtaiksi, minkä lisäksi veljesten yritysten peilien kysyntä kasvoi ohi vaatimattomien tuotantotilojen. Esiin nousi ajatus voimien yhdistämisestä, sillä muuttuvassa markkinassa oli löydettävä uusi tapa toimia. Toiminnan jatkoa ajatellen alkoi uuden teollisuustontin etsintä ja sopivan yritysmuodon pohdinta.

Lopulta erillisten yhtiöiden tilalle päädyttiin vuonna 1960 perustamaan osakeyhtiö, jonka nimeksi tuli Mäkisen Muovi ja Kuvastin Oy. Yhtiön toimialaksi määriteltiin ”muovi-, lasi- ja peilialan tuotteiden valmistus ja kauppa”.

Yhtiö oli ennen kaikkea perheyritys, jossa vastuu, velvollisuudet ja mahdollinen menestys jaettiin. Myös osakkeet jaettiin tasan Martta Mäkisen sekä Pentti, Pekka, Matti, Antti ja Olli Mäkisen sekä heidän siskonsa Anneli Ahosen kanssa. Heistä myös muodostui yrityksen hallitus, jonka puheenjohtajana aloitti Matti Mäkinen. Sittemmin lähes kaikki omistajajäsenistä toimivat vuorollaan puheenjohtajana. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Antti Mäkinen.

Sopiva teollisuustontti löytyi Tyrvään kunnasta, Vammalan kauppalan rajalta Vinkinmäeltä. Kun kunta lupautui rakentamaan tontille tien, viemärin ja palokaivon sekä huolehtimaan niiden kunnossapidosta, voitiin elokuussa 1960 allekirjoittaa kauppakirja. Pian tämän jälkeen alkoi teollisuusrakennuksen suunnittelu, ja kun piirustukset olivat valmiit, käynnistyi rakentaminen. Kesäkuussa 1961 tehdas oli valmis.

Kunta edellytti, että tehtaan piti valmistua määräaikaan mennessä ja työhön piti palkata ensisijaisesti tyrvääläisiä, jos heitä oli tarjolla.

Uudelle tehtaalle sijoitettiin lasin vastaanotto, varastointi ja leikkaus sekä hiomo. Hiomon laitteet siirrettiin Asemamäeltä Vinkinmäen tehtaaseen, minne myös ostettiin uusia hionta- ja muotolasinleikkauslaitteita. Hopeointia varten tehtaalle tuli ruiskutuskaapit ja käyttöön otettiin Saksasta vuonna 1958 ostetut käsiruiskut. Peilien kasaus, varastointi ja lähetys tapahtuivat myös uudella tehtaalla. Yrityksen tilat olivat nyt ensimmäistä kertaa varta vasten peilien valmistukseen suunniteltuja.

Mäkisen Muovi ja Kuvastimen puutyöosasto siirtyi myös uuteen tehtaaseen. Alusta lähtien oli kuitenkin selvää, että sille varatut tilat olivat liian pienet ja sopimattomat, sillä puun käsittelyssä syntyvä pöly oli haitaksi muulle tuotannolle. Vuonna 1963 yritys vuokrasi Vihtori Juurikiven Roismalassa sijainneen verstaan koneineen ja laitteineen.

Muoviosasto jäi vuonna 1961 Asemamäkeen, minne siirrettiin Matti ja Pekka Mäkisen aikaisemmin ostamat muovikoneet. Työtä johti Matti Mäkinen, ja henkilökuntaa osastolla oli kymmenkunta. Muovikehyspeilien kokoonpano tapahtui sekä Asemamäessä että uudella tehtaalla. Tilanahtauden vuoksi muoviosastolle hankittiin vuonna 1964 lisää tilaa. Tyrvään kunnalta vuokrattiin Muistolan vanha koulurakennus, josta tuli muovikehyksisten peilien kasausosasto. Peilit myös pakattiin Muistolassa.