Mäkiset luopuvat yrityksestä

Mäkisen veljeksillä oli 1980-luvun puoliväliin tultaessa takanaan pitkä päivätyö perheyrityksen palveluksessa ja ajatus eläkkeelle siirtymisestä alkoi houkuttaa. Yrityksen siirtäminen seuraavalle sukupolvelle ei kuitenkaan tuntunut luontevalta, koska omistus olisi hajaantunut liian monen kolmannen sukupolven edustajan kesken. Pitkällisen pohdinnan jälkeen veljesten kesken syntyi ajatus yrityksen myynnistä.

Mäkiset palkkasivat vuonna 1984 yrityskonsultit myyntiä toimeenpanemaan. Mäkisen Kuvastimen toimiala oli kuitenkin niin erityinen ja monelle ostajakandidaatille vieras, ettei asia edennyt. Lopulta avuksi löytyi porilainen Mancon-yhtymä, joka oli erikoistunut management buyout -kauppoihin (MBO). Siinä yritys ostetaan perustettavan yhtiön lukuun ja toimiva johto jatkaa yritystä. Mancon toimi myös kaupan takaajana.

Mäkisen Kuvastimen osakkeiden hallintayhtiöksi perustettiin Finnmirror Oy, jonka osakkeenomistajia olivat Mäkisen Kuvastimen toimitusjohtajaksi kesällä 1985 noussut Hannu Pälä ja myyntipäällikkö Tarmo Vaateri, Mancon-yhtymään kuulunut Manconor Oy sekä Manconin palveluksessa olevat Mäkisen Kuvastimen entiset toimitusjohtajat Seppo Collander ja Matti Hakala.

Matti Tiensuu: ”Siinä oli semmoinen muutos, kun nämä Mäkiset lähtivät pois, että työ muuttui vähän vapaammaksi.”

Mäkisen Kuvastin Oy:n omistajuus ja hallitus vaihtuivat 1. maaliskuuta 1986. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi tuli Seppo Collander ja muiksi jäseniksi Hannu Pälä, Tarmo Vaateri, Markku Koskenniemi sekä Antti Mäkinen, joka jatkoi hallituksessa vielä pari vuotta. Ennen pitkää myös yrityksen palveluksessa olleet alun toistakymmentä Mäkistä poistuivat päivittäisistä tehtävistään yhtiön piirissä.

Mäkisen Kuvastimen yhteys Mäkisen sukuun säilyi myös yrityskaupan jälkeen, sillä Tarmo Vaateri oli Kaarlo Mäkisen lapsenlapsi, kuten myös Hannu Pälän puoliso Tarja. Näin ollen yritys jatkoi osittain kolmannessa sukupolvessa.

Mäkisen Kuvastimen palveluksessa olleet jatkoivat yrityskaupan jälkeen vanhoina työntekijöinä. He ottivat omistajanvaihdoksen tyytyväisinä vastaan, koska yrityksen johto oli entuudestaan tuttu. Tiedossa oli myös, että Hannu Pälä ja Tarmo Vaateri erilaisina persoonina täydensivät johtajina hyvin toisiaan.

Finnmirror ei ollut pelkkä hallintayhtiö, sillä se hoiti myös Mäkisen Kuvastimen tuotteiden markkinointia ja myyntiä. Yhtiön palvelukseen siirtyi Mäkisen Kuvastimen myynnin henkilökunta kokonaan. Finnmirror-tavaramerkki rekisteröitiin 6. huhtikuuta 1987. Koska kahden yhtiön malli kävi ennen pitkää turhaksi, fuusioitiin Mäkisen Kuvastin Finnmirroriin vuoden 1991 päätteeksi.

Finnmirrorin omistus muuttui vuonna 1989, kun Mancon-yhtymä teki konkurssin. Tilanne pelastettiin siirtämällä Manconin tekemä MBO-sopimus turkulaiselle Nurmi Yhtiöt Oy:lle, josta näin tuli Finnmirrorin osakkeenomistaja 45 prosentin osuudella. Vuonna 1992 Nurmi Yhtiöt myi osuutensa Finnmirrorista tamperelaiselle Pikespo Invest Oy:lle, jonka omistusosuus nousi osakeannin myötä 50 prosenttiin. Pikespo oli Finnmirrorin omistajana vuoteen 1999 asti.