Tuotantokoneisto uudistetaan

Finnmirrorille jatkuvat investoinnit ovat olleet elinehto ja osa tulevaisuuden rakentamista. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Finnmirrorin tuotanto on järjestelty kokonaan uusiksi. Vanhojen toimintatapojen muuttaminen onkin ollut tarpeen toiminnan tehostamiseksi.

Finnmirror hankki vuonna 2014 saksalaisen IMOS-tuotannonohjausjärjestelmän, joka mahdollisti tuotannon edistyneemmän automatisoinnin. Kun asiakkaan kaapisto ensin piirrettiin Vertex-ohjelmalla, voitiin tilaus ajaa läpi IMOS-ohjelmalla, joka muodosti automaattisesti ohjelmat paloittelukoneelle, poralle ja nauhakoneelle. Kuvaruudulta voitiin katsoa, että kaikki meni oikein.

Finnmirror myös hankki uuden levynpaloittelulinjan ja levyvarastolaitteiston, joihin yhtiö sai Pirkanmaan ELY-keskuksen investointiavustuksen. Uudistukset edellyttivät suuria muutoksia tuotantotiloihin. Käytännössä koko vanha tehdas purettiin ja rakennettiin uusi tehdas olemassa olevien seinien sisälle. “Suuren panoksen purku- ja muutostyössä antoivat Rami Suuronen ja Jussi Karinen, jotka työskentelivät koko kesän 2014 ilman taukoja”, muistelee Aleksi Pälä. Uuden järjestelmän sisäänajo kesti varsin pitkään ja se saatiin päätökseen vuoden 2015 puolella.

Tuotantolinjan muutos ei vielä sinällään muuttanut tekemisen kulttuuria. Yritysjohto halusi uudistaa koko tuotantofilosofian, ja tähän työhön palkattiin 2020-luvun taitteessa konsultti Hans Syväjärvi. Hankkeessa tilaukset hajotettiin tehdastunneiksi ja ne myös pisteytettiin. Tämän jälkeen mitattiin eri työvaiheiden tehdastunnit, jotta tiedettiin, miten työpisteitä voitiin kuormittaa. Lisäksi selvitettiin pullonkauloja, tilausten kiertoa tuotannossa sekä työn järjestymistä työpisteille. Erityisesti huomiota kiinnitettiin työnkiertoon ja monitaitoisuuteen.

Tuomas Pälä: ”Meillä oli myös yksi aika iso tuoteuudistus. Ennen liukuovi valmistettiin pellistä valmistettuun profiiliin. Se vaihdettiin alumiiniseksi. Ulkonäkö ja työstettävyys paranivat.”

Käyttöön otettiin tuotantolähete, joka korvasi vanhan tilausvahvistuslomakkeen. Tärkeää oli myös tiedonkulun huomattava parantuminen. Koska työpisteillä oli nyt älypuhelimet, kulkivat viestit nopeasti eri tahojen välillä. Työntekijätkin lähtivät uudistukseen innolla mukaan ja alkuepäilyjen jälkeen työ alkoi sujua.

Vuodessa uusi malli alkoi toimia jossain määrin ja kahdessa vuodessa erittäin sujuvasti. ”Myöhästymiset poistuivat ja tuotannon läpimeno parani”, kertoo Aleksi Pälä. Nykyisin tuotantoa pystytään kuormittamaan tasaisemmin ja se on irrotettu asiakasrajapinnasta.  Näin tuotanto voidaan tasata pitkällä aikavälillä, ja samalla toimitusajat pystytään pitämään lyhyinä. Tuotannon tehostuminen oli tärkeää myös siksi, että koronapandemian aiheuttama nousukausi sisustusalalla lisäsi myyntiä huomattavasti vuosina 2021–2022.